Nlp Nedir ?NLP , yaşam üzerinde gelişen olayları düşünmeden, kendiliğinden olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, 1970’in sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir şekil ve metodolojidir.

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci – Gestalt Terapisi uzmanı ve bu alanda kendini geliştirmiş olan Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile şekil haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin kullanılmasıyla geliştirilip günümüzdeki terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde faydalınabilmektedir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp sorunsuz bir şekilde ögretilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış biçimlerini bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP Ankara’da insanın temellerini, insanların çevrelerini nasıl tanıyıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış biçimleri üzerinde yapılan testler ve araştırmaların sonucu oluşturulan bir temeldir.

NLP Ankara’da bu tür testler ve araştırmalar özellikle kendi bölümlerinde belirli bir yer edinmiş insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP’de “Modelleme” denir ve günümüzde hızlı öğrenmenin önemli bir parçasıdır.

NLP Ankara’da insanların üzerinden denenen testleri ve araştırmaları sonucunda geliştirilen teknik ve yöntemler, insanlar birbirleri arasındaki iletişimi iyileştirmede kullanıldığı gibi, hedef , istikrar ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Nörolinguistik Programlama

NLP = Nörolinguistik Programlama

Nöro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Dil ile; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile oluşturulması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programlama ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinç dışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

Temel NLP Varsayımları

NLP Ankara araçlarıyla çalışanlar, bir takım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar). Bu varsayımlar tartışılmaz, evrensel gerçekler, ya da kesin doğrular değildir. Amaç, etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve davranış biçimi seçeneklerimizdeki gelişimi sağlamaktır yani bir nevi kendinizi dünyaya adepte etmemizi sağlar.

NLP Ankara uygulayıcıları hiç bir insanı eksik görmez. Herkes bünyesinde gelişim potansiyeli barındırır.Temel amaç kişinin kendisinin istekleri doğrultusunda yapabilecekleri şeylere ulaşabilmek ve aynı zamanda yararlanmaktır.

“İletişimde hata yoktur, sadece geri bildirimler (feedback) vardır.”

Karşılıklı yapacağımız konuşmadan alacağımız tüm tepkiler ya da elde ettiğimiz sonuçlar bizim için bir geri bildirimler (feedbacks) ve böylelikle bu sonuçlardan öğrenebileceğimiz faydalı bilgiler niteliğindedir. Geri bildirimler(feedbacks), uygulamış olduğumuz yöntemin bizi sonuca ya da hedefe yaklaştırıp yaklaştırmadığı konusunda bilgilendirerek, gerektiğinde yeni çözüm yolları aramaya davet eder.

“Kurmuş olduğumuz iletişimin anlamı, karşımızdan almış olduğumuz yanıtta saklıdır.”

İnsanlar belli bir gaye ya da beklenti karşısında başka insanlarla iletişim kurmak gereksinimi duyarlar. Karşımızdakinden beklediğimiz cevabı ve ya tepkiyi alamamak, iletmiş olduğumuz bilginin karşımızdakine istenilen şekilde ulaşmadığını gösterir.Yani bir konuyu ya da bir düşünceyi konuşma sırasında karşımızdaki kişiye tam anlatamamışızdır. Bu durumda olumsuz, yanlış tepki göstermek ya da ısrar etmek yerine karşı tarafa davranışımızı değiştirmek bizi istenilen sonuca daha çabuk ulaştıracaktır.

“Birşey istediğin sonucu vermiyorsa yeni bir şey dene.”

Bu varsayım bir çağrı niteliğindedir ve yaptığımız yada yapacağımız her türlü tepki (istenmeyen sonuçlar dahil), bir geri bildirim yani bizim için faydalı ve önemli bir bilgi içerdiğinden, istediğimiz sonucu alana kadar davranışlarımızda esnek ve sakin olup, yeni şeyler denemeye davet eder.

“Harita arazinin kendisi değildir.”

Her insanın, dünyanın nasıl bir yer olduğu konusunda zihninde bir temsil ve öngörü vardır. Zihnimizdeki bu temsillerden ve öngörülerden hiçbiri dünyayı gerçekten olduğu gibi yada eksiksiz yansıtmaz. İnsanlar ise zihinlerinde bulunan bu haritaya, yani temsile ve öngörüye tepki gösterirler, gerçekliğin kendisine değil. Bunu bilmek kişiyi yargılamadan, bu şekilde davranmış olmasının nedenini daha sağlıklı araştırıp geliştirmemize imkan sağlar.

“Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar.”

İlk bakışta olası olumsuz etkileri göze çarpsa bile, her davranışın onu uygulayan kişi için yararlı bir işlevi vardır ve bu çerçevede anlaşılmaya çalışılmalıdır. Davranışın altında yatan motivasyon kaynağını anlamak, o davranışı geliştirmek ve özgürleştirmek için bize önemli stratejik veriler sağlar.

“Ne kadar çok tercih imkanımız varsa, o kadar iyi.”

İnsanlar sahip oldukları davranış seçeneklerinden, o an için en uygun olanını seçerler. En geniş davranış seçeneği, yani tercih repertuarı olan bir kişi, kompleksli ibr sistem dinamiği içerisinde esnekliği sayesinde durumu daha iyi kontrol edebilir. NLP Ankara çalışmalarının temel amacı kişiye duygusal ve davranışsal yeni seçenekler gösterebilmektir.

NLP Ankara başka hangi kavramlar altında tanınır?

Nöro Linguistik Programlama – (NLP)
Sinir Dili Programlaması – (NLP)
Beyin Dili Programlaması
Nöro Asosiyatif Şartlanma Bilimi
Nöro Lenguistik Program
NAC