•NLP Diploma Eğitimi
•NLP Pratisyen Eğitimi
•NLP Master Pratisyen Eğitimi
•NLP Trainer Eğitimi
•NLP Master Trainer Eğitimi

Ankadar NLP Diploma Eğitimi

Bu Aşama Ankara Nlp Eğitimi’nin başlangıç düzeyindeki ilk eğitim programıdır.Bu Aşamada Temel Nlp bilgileri ve uygulamaları paylaşılır.Bu aşamadan sonunda , Ankara Nlp Diploma Sertifikası verilir.Eğitim ağırlıklı olarak NLP’yi tanımak amaçlı bir ön bilgi niteliği taşır.

Ankara NLP Pratisyen Eğitimi

Ankara Nlp paratisyen eğitimi , NLP eğitimlerinin en önde gelen adımıdır.Bu aşamada NLP uygulamacısı olma yetkisi verilir.Bu aşamada eğitim ağırlıklı olarak bireyseldir.Bu eğitimden sonra kişiler kendi hayatlarında diledikleri değişimi kolaylıkla yapabilmektedir.Fakat diğer insanlara da uygulamalar yapabilmek için, Ankara NLP Master eğitimi almak şarttır.

Ankara NLP Master Pratisyen Eğitimi

NLP Master eğitimi , NLP Uzmanlık Eğitimidir.Bu aşamadaki eğitim yoğun bir içeriğe sahip olmakla beraber diğer insanlar üzerinde uygulayabileceğimiz Ankara NLP Tekniklerinin profesyonel anlamda paylaşımını kapsar.NLP Master ‘ın Temel konuları Modelleme ileri değişim ve dil kalıpları , trans’tır.Ankara Nlp Master Eğitmini başarı ile tamamlayan katılımcılar,NLP Master Practitioner sertifikası almaya hak kazanırlar.

Ankara NLP Trainer Eğitimi

Nlp Trainer eğitimi ,Bu Aşama NLP eğitimleri düzenlemek ve bu alanda sertifika verme yetkisine sahip olmak isteyen kişilere özeldir.Bu aşamaya gelebilmek için , Pratisyen ve Master Eğitimlerinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.NLP Trainer sertifikasına sahip olan bir kişi, Uluslararası geçerli olan NLP Pratisyen ve Master Sertifikaları verme yetkisine hak kazanır.NLP Trainer ünvanına sahip olan bir kişi , NLP’yi temsil eder ve NLP etik ve ahlaki kularrını uygulamak durumundadır.

Ankara NLP Master Trainer Eğitimi

Bu Aşama bir eğitimden uzak bir süreçtir.NLP Master Trainer sertifikasına sahip olabilmek için, Vakıf olan NLP okullarının belirlediği kriterleri tamamlamak gerekmektedir.Master Trainer uzman eğitimci anlamına gelmektedir ve Nlp Eğitiminin son aşamasıdır.