NLP Teknikleri

Nöro Lengüistik Programlama (NLP)
Varsayımlar

NLP Ankara’nın tüm model ve teknikleri özünde iki temel varsayıma dayanmaktadir :

1. Harita yaklaşımı : Çevremizden, devamlı olarak, işleyebileceğimizden çok daha fazla miktarda uyarı alırız ve bu bilgileri kişisel filtrelerimizden geçirerek idrak ederiz. “Kişisel filtre”, insanın yapısına, düşünce yapısına, inançlarına, o anda içinde olduğu fiziksel ve ruhsal duruma bağlı olarak değişir. Yani bir başka deyişle, biz çevreden gelen uyarıları hep kendi yorumumuzu ilave ederek algılarız. Dolayısı ile mutlak gerçeği değil, algıladığımız(farkedebildigimiz) gerçeği bilir, ona göre hazırlanırız. Herkesin kendine göre oluşturduğu bu “gerçeklere” harita (veya nöro-lengüistik harita) diyoruz.

Davranışlarımızı sınırlayan ya da çeşitlendiren de bu haritalarımızdır, kesin gerçekler değil.

2. Sistem yaklaşımı : Gerek insanın kendi içindeki süreçler, gerekse diğer insanlarla ve çevresiyle etkileşimi fonksiyoneldir. Kişiler, toplumlar ve evren, birbiriyle devamlı etkileşim halinde bulunan karmaşık bir sistemler ve alt sistemler bütünü oluşturur. Bu sistemlerden herhangi bir parçasını sistemden izole etmek olanaksızdır.

Ankara NLP varsayımlarına göre insanların tam ve doğru olarak gerçeği bilmesi muhtemel degildir. Bu durumda gaye, “doğru harita”yı oluşturmak değil, sistem yaklaşımına en uygun “zengin harita”yı oluşturmaktır. Bir sorun karşısında ne kadar çok davranış seçeneği varsa başarı şansı da bu çeşitlilik oranında yükselir. Mükemmel kişiler, çok çeşitli bakış açıları ve çok sayıda davranış biçimleri içeren haritalara sahip olan kişilerdir.

NLP Ankara , bakış açılarını ve davranış seçeneklerini artırma, zenginleştirme yöntemleri sunar. Çok seçenek sahibi olmak kişiyi mükemmelliğe yaklaştırırken, çok çeşitli bakış açılarına sahip olmak da olgunlaştırır.

Sizinde bizim gibi NLP Uzmanına ihtiyacınız varsa durmayın merkezlerimize gelin.