Ankara NLP’nin Düşünce Etkisi

Oldukça basit gibi görünse de sadece bir NLP Varsayımını benimseyip uygulayarak daha üst iletişim kazanımcılar seviyesinde yer alabilirsiniz. Bu, sonuçlar ya da iletişim tepkileri açısından düşünme anlamına gelir ve araçlar, yöntemler ve sözler gibi girdilere odaklanmakta ilgilidir.
Basit anlamda “Bu, o kişi üzerinde ne gibi bir etki yaratacak?” ya da “iletişime girdiğim kişi üzerinde şu ya da bu etkiyi nasıl yaratabilirim? Ne yapmam ya da söylemem lazım?” gibi sorular sormayı gerektirir.
Yukarıdaki iletişim sonucu varsayımına dayanan bu tarz sorular “… Şekilde” ile başlayan ve kavrama kabiliyeti sağlayan cevaplar üretir.
Eğer bu olmazsa, ulaşamadığınız sonuçlar için davranış ve sözlerinizi düzeltmeye alıştığınız zaman kendinizi hızla geliştireceksiniz.