ANKARA NLP EĞİTİMİ İLE DOĞAL ÖĞRENME

NLP’nin üçüncü meydan okuması şu savıdır: Öğrenme insanoğlu için kolay ve doğaldır, aşırı bir şekilde denemeksizin kendimizde ve yaptığımız şeyde değişiklikler yapabiliriz.
NLP, çocuklar gibi dil, hareket, davranış, tutum gibi hepimizin çok fazla şeyi pek fazla çaba sarf etmeksizin öğrenebileceğimize işaret ediyor. Yani, tekrar doğal öğrenme yeteneğimizle bağlantı kurabilirsek istediğimiz şekilde kendimizi geliştirmeye devam edebiliriz ve olmayı amaçladığımız dinamik yaratıklar olabiliriz. Bu, resmi eğitim sistemimizin varsayımlarıyla çelişir. Resmi eğitim sistemleri öğrenciler olarak bizim sınırlamalarımızı sınıflandırır ve bize öğrenmenin doğuştan gelen bir yetenek olduğu kadar zor ve çaba gerektiren bir şey olduğunu öğretir.
Hâlbuki NLP yaklaşımı; öğrenmeye motive olduğumuzda ve bize uygun bir şekilde alakalı bilgi sunulduğunda hepimizin kolayca öğrenebileceği deneyimlerden doğmuştur.

ANKARA NLP

Hatırlıyorum, öğrenciyken örgü örebilmeyi çok istiyordum. Böylece akşamları oturup konuşurken bir şeyler üretebilirdim. Annem, büyükannem ve okuldaki farklı öğretmenlerim bana örgü öğretme girişiminde bulunmuşlardı, fakat hiçbiri sonuç vermedi. Okul arkadaşlarımdan biri bana öğretmek için gönüllü oldu. Eğer bir ilmik kaçırırsam veya bir örneği yanlış yaparsam ne yapacağımı göstererek başladı. Böylece hata yapmak konusunda daha az endişelendim. Daha sonra buna bakmaksızın dokunarak örmeyi öğretti. Bir hafta içerisinde usta bir örgücüydüm ve üçüncü “ürünüm” güzel bir süveterdi! Bu farka sebep olan şey neydi? Öğrenme hedefine sahiptim ve o öğretmeyi benim ihtiyaçlarıma ve “tarzıma” göre yapmıştı. Şüphesiz siz de hızlı ve kolayca gerçekleştirdiğiniz benzer öğrenme deneyimleri yaşamışsınızdır.
Özetleyecek olursak, NLP mükemmelliğin insanlar tarafından nasıl gerçekleştirildiğini araştırarak, batı kültürünün algıladığı ilime önemli bir eleştiri getirmiştir. Bu meydan okunan menfaatleri alt üst edebilecek olmasına rağmen. İnsan tabiatı konusundaki uzmanlar, öğretmenler, psikiyatriler vs. NLP tarafından bireysel deneyimlerimizin bazı bölümlerinde bir çınlama yapacak farklı bakış açıları öne sürülüyor. Böylece insanlar için çekici oluyor. Olmak istediğimiz gibi olabileceğimize ve kabul gören yaygın görüşe uymaya bile bunu kolayca gerçekleştirebileceğimize inanmamız iyi olacaktır.

NLP

Bir kere insan potansiyeliyle ilgili bu temek tanımlar güzelce algılandıktan sonra, ikinci adım bu potansiyeli nasıl geliştirebileceğimizi sormaktır.
NLP, bu prensipleri ortaya atma konusunda yalnız değildir. Bunlar tarih boyunca birçok felsefede görüşmüştür ve kişisel gelişimle ilgili değişik yaklaşımlarda idealler olarak görüşmüşlerdir. Bize verilen böyle prensiplerin en büyük destekçileri göründüğümüzden daha fazlası olabileceğimiz inanç ve İnsanoğlunun potansiyelinin yaşayan örnekleri olan bireylerin hikâyeleridir. Onlar daha sonra şunları öğrendiler: Kendinizi oralara ulaştırmanın yolu tam olarak bu bireylerin geçtiği yolları aynısıyla geçmekle olur. “Eğer günde bir kere meditasyon yaparsanız, fındık, ceviz ve meyvelerle beslenirseniz, özel bir gelirle, ılık bir iklimde yaşarsanız, siz de potansiyelinizi geliştirebileceksiniz!” Potansiyelinizi geliştirebilmek için sunulan bu reçeteler bir çoğumuz için içinde bulunduğumuz durumda ulaşılamaz gibi görünecektir veya bize cazip gelmeyecektir.
NLP’ de farklı olan şey, o bize tamamen mükemmeli yakalayan insanların o anda fakına varmadan kendi kendilerini nasıl kurduklarına dayalı bir kişisel gelişim taslağı sunuyor. Hangi bağlamda olursa olsun ve hangi özel yol izlenirse izlensin insanların potansiyellerini bütünüyle geliştirmelerini mümkün kılan öncelikli prensipleri ayrıntıyla açıklıyor.
Bireysel ve kültürel ihtiyaçlara uygun olacak şekilde müşteriye uygulama odalarıyla bu bize evrensel uygulanabilirliği olan bir taslak sunuyor. Yaratıcı potansiyeli genişletmekten ziyade ihtimalleri sınırlayan sert bir yapıyı empoze etmiyor.
NLP araştırması mükemmelliğin temel kalıplarını tespit etmiştir ve he bireyin kendine özgü versiyonu inşa edebilmesi için onlara bunu bir mavi kopya olarak sunuyor. NLP, mükemmelliğin özünün eşsizlik, biriciklik olduğunu vurguluyor.

ANKARA NLP EĞİTİMİ

Bir şeyler öğrendiğimizde ve kuralları takip ettiğimizde “yeterince iyi” olabileceğimizi hepimiz biliriz. Yani performansımız başkalarının ki kadar iyidir ve birbirinin yerin geçebilir. Bununla birlikte mükemmel olan bir kişi her zaman kendi kişisel görüşünü de ilave eder ve ister bir tenis vuruşunu yapış şekli olsun ister bir kişiyi selamlama şekli, performansını farklı bir sınıfa dâhil edecek olan ince uyarlamaları yapar.
NLP uyumla ilgili bir şey değildir. Fakat kendimize has mükemmel olan tarzımızı ortaya çıkaran bir şeydir. Nasıl yaşamamız, hareket etmemiz veya tepki göstermemiz gerektiğinin reçetesini sunmaz. Bireyler olarak bizim en uygun olacak reçeteyi geliştirmemize yardım eder. bu taslak, bu çerçeve insan ruhu için empoze edilen bir “doğru cevaptan” çok daha caziptir.
Eğer bunu üstlenmeye başlayacaksak nasıl başlayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. NLP, karşılaştığımız herhangi bir durumdaki düşünme sürecimizin en önemli parçasıyla başlıyor. İşletme prensiplerimiz olarak inandığımız ve kullandığımız şeyler.