Ankara NLP Eğitimi

Etrafımızdaki dünyayı beş duyumuzla tecrübe ederiz; görme, duyma, hissetme, koklama ve tatma. Fakat bu duyuları ancak sayısız şekillerde bilinçsizce süzdükten sonra ‘kaydedip’ depolarız. Özellikle, var olan çoğu bilgiyi ihmal etme ya da silme eğilimindeyizdir. Diğer duyumsal bilgileri ise ya reddeder, ya değiştirir ya da başka anlamlar yükleriz. Dışarıda var olan verinin aşırı fazlalığı göz önüne alındığında her ne kadar anlaşılabilir olsa da genelleme yapar ve her çeşit tahmini yürütürüz. Bu zihinsel süzme işleminin sonucu olarak öznel bir yaklaşımla yaşarız. Siz ve ben, duyularımız aracılığıyla kişisel, eşsiz, genellenmiş, başka anlamlar yüklenmiş ve tamamlanmamış bir şekilde algıladığımız dünyayı tanımlarız.
Bir model kolay anlaşılması için karmaşık bir şeyi basite indirger ve böylece kopya etmek dışında bütünüyle tarif etmeye asla başlayamaz. Doğruluğa ne kadar yakınlaşırsak anlama işi o kadar karmaşık bir hal alır. Diğer yandan, model ne kadar basit olursa gerçekliği anlatırkenki kusursuzluk o kadar azalır. Eğer sonuçlan bir modelden kopya edebilir ya da tahmin edebilirseniz iyi bir modele sahipsiniz dernektir. Uygun becerilere sahip herhangi biri modelden aynı sonuçları hatta daha iyisini elde edebilir.

Ankara NLP

NLP modeli üç zamanlı çizelge sınıfına girmez, fakat deneyimin yapısını anlama işini kolaylaştırır. Anlamaya ve kullanmaya başladıkça bu ve karşılaştığınız herhangi bir modeli geliştirebilirsiniz. Bir an için ilk varsayıma örnek teşkil edebilir; ‘Harita belli bir alan değildir.’

Buna karşın, gerçek duyumsal bilgiyi genellemek, anlamını kaybetmek ve anlamını saptırmak çok da mantıklı gibi görünmüyor. Aslında süreç bilinçsiz bir şekilde gerçekleşir. Böylece ona, mantıklı bir şekilde düşünmemize yarayan rasyonel düşünmemizin bir parçası gibi muamele ederiz. Herhangi bir olay söz konusu olduğunda, hatta bilinçli bir şekilde gördüğümüz, duyduğumuz ya da hissettiğimiz şeyler üzerine düşündüğümüz zaman bile hissettiğimiz ya da ‘doğru’ olduğuna inandığımız sadece tarafımızdan algılanan şeyleri mantığımızı kullanarak açıklamaya eğilimliyizdir. Aynı zamanda değer yargılarını, tutumları ve zihin takımlarını da içeren inançlarımız, insanların, şartların ve olayların türlü etkilerinin ürünü olan deneyimlerle geçen bir ömür boyunca yavaş yavaş gelişir