Ankara NLP

NLP pratik olarak sonuçlara odaklanır. Dolayısıyla, iletişimin ya da başka bir davranış şeklinin teorisi ya da içeriği altında yatan süreç ne olursa olsun bir sonuç başta gelir.
Tarihsel olarak, bu düşünce yapısındaki amaçlara örgütsel amaçların yerleştirilip sabitlenmesini içeren dış süreci ilgilendiren hedefler vasıtasıyla yönetim bağlamında önem vermişizdir. Pek çok yönetim gurusu gibi bunu yayanlar da insan zihninde neler olup bittiği ile çok fazla ilgilenmemişlerdir. Bu durum, kişisel güdülenmeyi, belki de çelişen diğer amaçları ve pek çok öznel faktörü içine almaktadır. NLP bunu hesaba katar. Örneğin, inanç ve değer yargılarınızın amaçlarınızı nasıl etkilediğine ve ‘bilinç dışı niyetlerinizin’ hareketleriniz üzerinde nasıl bir rol oynadığına işaret eder. ‘Amaca-ulaşma teknolojisi’ diye adlandırabileceğimiz bir öneride bulunur.

Ankara NLP Eğitimi

Başarılı olmak için içsel bir sonuç tespit etmeniz gerekir. Bu sonucu ‘dil bilimsel olarak’ programlarsınız. İnsanların Oynadığı Oyunlar kitabının yazarı Eric Berne şöyle der: ‘Sonuçlar psikolojik seviyede belirlenir.’ Sonuçlar zihinde gerçekleşir. Başarı ya da başarısızlık üzerinde, sonucun kendi içeriği ya da doğası kadar sonuçları tespit edip bunları gerçekleştirmeye çalışma şeklimizin de etkisi vardır.