İnsan bir enerji jeneratörü… Ama önemli olan, bu enerjiyi nasıl ve hangi amaçla kullandığımız.