“Vatanın müdafaası mecburiyeti olmadıkça, savaş bir cinayettir.”

-Mustafa Kemal