Sevgi; biriktirdikçe ya da tasarruf ettikçe çoğalan bir şey değildir!

Sevgi konusunda cömert, hatta savurgan olun.

En çok da kendinize karşı…