Wernicke Alanı

Sol kulak yakınında yer alan ve dilin algılanmasını sağlayan bölüm Wernicke Alanı’dır. Dışarıdan ulaşan; görme, işitme, dokunma duyularımıza ait bilgilerin yorumlandığı bu alan, temporal lop (şakak bölgesinin) üst çıkıntısındaki işitme alanının arkasında yer alır.

Konuşmak için, ilk olarak bir duyu organımızdan korteksimize gelen verilerin alınması, yorumlanması ve sonra da diğer duyulardan gelen verilerle kıyaslanması gerekir.

Bütün duyular, eski bilgilerle karşılaştırılıp yorumlandıktan sonra Wernicke alanına iletilir.

Bu alan zarar görürse, konuşulan veya yazılan kelimeler tek tek algılansa da, ifadeler bir bütün olarak, düşünce ifade edecek şekilde yorumlanamaz. Buna da Wernicke afazisi denir. #psikoloji