Verilenler:

i-NLP Trainer sertifikası, eğitim dokümanları, slaytlar ve eğitim kitapçığı kursiyerlere verilir.

 

Üyelik:

i-NLP standartlarına uygun bir biçimde eğitimi tamamlayan, eğitim sonundaki sınavda başarılı olan Trainer adaylarımız, sertifikalarını alırlar ve bir yıllık ücretsiz üyelikleri, eğitimin bittiği günün sonunda başlar. Bu bir yıllık süre içinde i-NLP Standartlarına uygun olarak i-NLP Start, i-NLP Practitioner ve i-NLP Master Practitioner eğitimleri organize edebilir ve sertifika talep edebilirler. Sertifika talebi, i-NLP’nin eğitimcilerine bildirdiği standartta ve i-NLP kontrolünde neticelendirilir. i-NLP, hem eğitmenlerini hem de tüm i-NLP kursiyerlerini her açıdan koruma altına alacak şekilde yapılandırılmış bir kurumdur. Bir eğitim programındaki küçük bir aksaklığa bile sebebiyet vermeyecek bir mükemmeliyetçilik prensibi temel alınmaktadır.

 

Ayrıcalıklar:

Bir “i-NLP Trainer” pek çok açıdan üstün avantajlara sahiptir. Bunların en başında, ulusal ve uluslararası yasalara her açıdan uygun bir organizasyonun bir parçası olmak vardır. i-NLP organizasyonu, kurumsal yapısı ile dünya standartlarında bir eğitim ve eğitim sonrası destek vermektedir. Özetle i-NLP Trainer sertifikasının sağladığı bazı ayrıcalıklar;

i-NLP Start, Practitioner ve Master Sertifikaları Verme Yetkisi

Kurumsal ve Güçlü bir organizasyon

Etkili ve hızlı çözümler

Tüm Koçluk programları için en güçlü donanımlara sahip olma

NLP Eğitmeni kimliğinin oluşturulması

Her türlü zor durum için gerekli donanım

Güçlü sunum becerileri, sahne hâkimiyeti

Alınabilecek en etkili “Eğiticinin Eğitimi” programı

 

Listeleme:

i-NLP, Start programından başlayarak Trainer programına kadar uzanan geniş bir listeleme veritabanına sahiptir. i-NLP, Türkiye’de, Orta Asya ülkelerinde ve Türkçe konuşan insanların hedeflendiği özel bir algoritma ile dünyanın pekçok önemli ülkesinde reklamlar yayınlamaktadır. Böylece dünyanın herhangi bir yerinden       i-NLP’ye ulaşan bir kişi, veritabanımızda yayınlanan tüm üyelerimizin bilgilerine ulaşabilir, onlarla iletişime geçebilir ve eğitim yada koçluk talebinde bulunabilir. Ayrıca potansiyel kursiyer adayları da, eğitmenlerini sorgulayabilir ve alacakları sertifikanın ve eğitimin geçerliliği konusunda bilgi alabilirler.

 

Sınırlar:

Bu eğitim sonunda alınan sertifika, tedavi yada terapi amaçlı olarak kullanılamaz. Herhangi bir tıbbi hastalığın tedavisi için kullanılması söz konusu değildir. Bu eğitim, NLP uygulamalarının, kişisel gelişim ve iletişim temeline uyarlanmasını amaçlar. Ayrıca bu eğitim, kişilere NLP tekniklerini en hızlı ve en etkili yöntemlerle aktarmayı amaçlar.

 

Sözleşme:

i-NLP Trainer programına katılacak olan kursiyer adayı ile, eğitim öncesinde bir sözleşme imzalanır. İ-NLP merkezinin hazırladığı bu sözleşme ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına göre hazırlanmış ve öncelikle kursiyeri, sonra eğitmeni ve i-NLP kurumunu yasal anlamda güvence altına almak amacıyla kaleme alınmıştır.

 

İstenen Belgeler:

 Kimlik Fotokopisi

 1 adet vesikalık fotoğraf

 En son alınan diplomanın fotokopisi

Ayrıca bu programa katılabilmek için, NLP Master Practitioner düzeyinde bir sertifikaya sahip olmak şartı aranmaktadır.

 

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılarımız, i-NLP Trainer Sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bu sertifikanın özellikleri şöyledir;

 Orijinal sertifika kâğıdına basılmıştır

 Yüksek güvenlik özellikleri olan, i-NLP Hologramı vardır

 i-NLP Sertifika Seri Numarası vardır

 Soğuk damga vardır

 NLP Master Trainer Mustafa Çay’ın imzası vardır

 i-NLP.com adresinde listelenmektedir.

 

i-NLP Trainer Eğitimi Konu Başlıkları

4 Mat Modeli

Bilgiye Hükmetme

Dokunsal Eğitim Modeli

Enerji Yönetme

Hazırlık Nasıl Yapılır?

İki Eğitmenle Eğitim Verme

Kargaşa Yönetimi

Kitleleri İkna Etme

Master Uygulama Yönetimi

Öğrenciye Geribildirim

Pratisyen Eğitimi Dizaynı

Sahne Tasarımı

Uygulama Yönetimi

Bakışların Gücü

Coşkuyu Yansıtma

Eğitimde Hikaye Kullanımı

Etkili Bir Giriş Yapma

Hikaye Dizaynı

i-Speed Yöntemi İle Eğitim

Kargaşa Yönetimi

Konular Arası Bağlantılar

Master Zaman Yönetimi

Öğrenciyi Motive Etme

Pratisyen Uygulama Yönetimi

Saldırılardan Korunma

Yumuşak Satış

Beden Dili

Diksiyon Çalışmaları

Eğitmen Kimliği

Görsel Eğitim Taktikleri

Hipnotik Bakış

İşitsel Eğitim Taktikleri

Kendi Hikayenizi Kurgulamak

Liderlik İpuçları

Merak Uyandırma

Periferik Bakış

Pratisyen Zaman Yönetimi

Ses Kullanımı

Zamanı Etkin Kullanma

Basit Anlatma

Doğru Ses Kullanımı

Eleştirme Taktikleri

Gür Bir Sese Sahip Olma

Hipnotik Sunumlar

Kancalar Kullanmak

Kitleleri Etkileme

Master Eğitimi Dizaynı

Mizah Kullanımı

Power Point Kullanımı

Sahne Kullanımı

Sınıf Hakimiyeti

Zor Sorularla Baş Etme